Energi & Miljö

 

 

 

 

Energibesparing och belysning den perfekta relationen.

Vad betyder lumen per watt? Jo ju högre lumental det är per watt ju bättre är armaturen på att omvandla el till ljus. Ett lysrör gav när det var som bäst runt 100lumen /watt sedan stoppade vi in det i en armatur med en reflektor som tog bort ca 10-20% i förluster inne i armaturen. Så en T5 lysrörsarmatur gav 80-90 lumen per watt när den var som bäst. Nu har vi LED armaturer som ger upp emot 165 lumen per watt. Vi kan alltså enkelt spara en massa energi bara genom att byta ut gammal belysning. Styrning av LED kontra tex lysrör är mycket enklare nu kan vi utan problem ha korta tänd cykler dvs en sensor kan tända för att släcka 2 minuter senare. Med lysrör måste det lysa minst 20 minuter annars tar lysröret skada och livslängden förkortas.

 

Flimmer

När man väljer armatur till ett projekt tänk alltid kvalitet och se till så att driver och diod är kompatibla. Nu är lägsta nivån på dioder väldigt hög men det finns ändå anledning att höja ett varningens finger då många lycksökare köper in billiga armaturer från okända producenter i tex Kina. Skulle du som elinstallatör montera dessa tex i ett kontor kan du begå ett brott mot arbetsmiljölagen som tydligt skriver att armaturer som används på arbetsplatser ska vara flimmerfria.

Arbetsmiljöverket har tagit detta problem på så stort allvar att man tagit fram en app som är gratis att ladda hem där man lätt kan testa armaturerna mot flimmer. Flimmer från belysning diskuteras hett just nu i samband med att LED-tekniken erövrar marknaden. Så hur säkerställer man att man inte får en anläggning som flimrar? En produkt avsedd för hemmabruk kan ha en lägre nivå på kvalitén när det gäller dioder och driver jämfört med en produkt avsedd för professionell användning.

De många fördelarna med LED och det faktum att många tvingas byta armaturer då många gamla ljuskälle typer ej går att köpa längre har gjort så att många lycksökare tagit sig in på marknaden utan att äga den kunskap som krävs för att ta fram tekniskt bra belysningsanläggningar för att skapa en god ljusmiljö.

LJUSREGLERING AV LED

I driftdon avsedda för ljusreglering i professionell miljö förekommer tre huvudsakliga styrtekniker. Analog 1–10V, faspuls eller digitalt (exempelvis DALI). Sker via separata styrledare. Valet av styrteknik har i sig ingen påverkan på flimmer eller TLA avgörande är driftdonets valda regleringsteknik och kompabiliteten med dioderna. Pulsviddsmodulation (PWM) Innebär att man driver lysdioderna med en modulerad fast driftström. Frekvens bör enligt Belysningsbranschens nuvarande uppfattning inte vara lägre än 300 Hz. Uppfattningen är att ju högre frekvens desto bättre, synligt flimmer uppfattas upp till cirka 80 Hz.

(delar av texten är hämtad från Belysningsbranschens hemsida)

https://belysningsbranschen.se/nyheter/nyheter/fakta-om-led-och-flimmer/