CEFALU

Cefalu är en effektiv LED panel konstruerad att passa in i miljöer där höga krav ställs på effektivitet och avbländning. Den är överkopplingsbar via en extern kopplingbox. Så lösningar med besvärliga dosor ovan undertak kan alltså snart vara ett minne blott. Cefalu finns i en effekt version på 30W och 2 storlekar, 60×60 och 30×120. Drivdonet klickas fast med magneter på panelens baksida för maximal flexibilitet och säkerhet.
Testa gärna Cefalu i kombination med våra tillbehör för LED paneler
50 000H L80 B10
100 000H L70 B50

Belastningstabell

Produktblad
CEFALU Datablad E-nr

Ljusdatafiler
7019476 Cefalu 60×60 30W-840

7019477 Cefalu 30×120 30W-830

7019475 Cefalu 60×60 30W-830

Manual
Se datablad för instruktioner

EEI