GRÖNBY TunableWhite & High Efficiency

Grönby är en LED panel med den senaste tekniken inom LED och Human Centric Lighting, dvs den kan skifta Kelvintal från 2700 till 6500Kelvin.
Genom programmering kan Grönby TW efterlikna solljuset och hjälpa kroppen att känna dygnsrytmen*. Detta kan ge många positiva
effekter hos nattarbetare, skiftjobbare eller sjukhuspersonal och patienter som dagtid får otillräcklig dagsljusexponering. Det kan ge en mer
vilsam sömn, ha en positiv inverkan på aktivitetsnivåer, matvanor och kommunikation. En stabiliserad dygnsrytm kan även förbättra det mentala och känslomässiga tillståndet. Grönby finns också som en mycket effektiv LED panel i 3 och 4 000Kelvin med upp till 160lm/W
100 000H L80 B10

Belastningstabell

Produktblad
Grönby TW & High Perfomance

Ljusdatafiler
GRÖNBY E70 211 20 6060UGR-45W-TW-DD-01.2700K
GRÖNBY E70 211 20 6060UGR-45W-TW-DD-01.4000K
GRÖNBY E70 211 20 6060UGR-45W-TW-DD-01.6500K
GRÖNBY E70 211 21 UGR6060-22W-830
GRÖNBY E70 211 21 UGR6060-28W-830
GRÖNBY E70 211 22 UGR6060-22W-840
GRÖNBY E70 211 22 UGR6060-28W-840

Manual

EEI